Obezite Cerrahisinde Operasyon Tipleri

Farklı etki mekanizmaları olan ameliyatlar tanımlanmış ve temel olarak üç ana başlıkta toplanmıştır.   

A. Kısıtlayıcı operasyonlar:

  • laparoskopik ayarlanabilir gastrik bant
  • sleeve gastrektomi
  • vertikal band gastroplasti
  • horizontal gastroplasti

B. Emilim bozucu operasyonlar;

  • biliyopankreatik diversiyon
  • jejunal bypass

C. Kombine kısıtlayıcı ve emilim bozucu operasyonları;

  • Roux –en-Y gastrik baypas
  • biliyopankreatik diversiyon ile beraber duodenal switch

Ayarlanabilir mide bandıKüçük mide poşu oluşturup doygunluk hissine yol açar,yemekler bu poşta uzun süre bekleyip doygunluk hissini uzatır , iştahı baskılar ve azaltır.

Bandın avantajları ; Ameliyat süresi kısadır, geriye dönülebilir , uygulaması kolaydır , diğer ameliyatlara dönüştürülebilir , beslenme bozuklukları daha azdır . En fizyolojik cerrahi seçeneğidir , mortalite ve morbiditesi en düşüktür . Bandın dezavantajları ; Kilo verme oranları daha düşük , sık takip gerekir , tatlı yiyiciler (sweet eaters) ’de kilo verdirici etkisi düşüktür. Banda ait komplikasyonlar ; Band kayması , perforasyon , band erozyonu , port problemleridir .

Sleeve gastrektomi; İlk 2001 yılında Dr Gagner tarafından uygulandı . Ciddi obez hastalarda birinci aşama ameliyat olarak tanımlandı . Genel durumu daha büyük ameliyatı kaldıramayacak hastalarda hayat kurtarıcı ve komplikasyonları daha az olduğu için ilk tercih edilen ameliyat oldu.

Pilor ve vaguslar korunarak ,60-80 cc  mide hacmi kalacak şekilde Ghrelin salgılayan mide kısmı da dahil midenin % 85’i  çıkartılır . Sleeve Gastrektomi avantajları ; Ameliyat süresi kısa , uygulaması  kolaydır . Yabancı cisim yok , komplikasyonları daha az,  sonuçları banddan daha iyidir . Kalan mide diğer ameliyatlara dönüştürülebilir , dumping sendromu görülmez , devamlılık bozulmaz , beslenme bozukluğuna daha az rastlanır . Sleeve gastrektomi dezavantajları ; Yeterli kilo verememe, VKİ çok yüksek hastalarda 2. ameliyata gereksinim olabilir . Geriye dönüşümlü değildir , uzun stapler hattı olması diğer bir dezavantajdır.

Gastrik  bypass; ABD’de en çok uygulanan bariatrik cerrahi tipidir. 1960’larda geliştirilmiştir (Dr. Mason) . İlk laparoskopik uygulama 1993’de yapılmıştır (WittgrovClark) . Kısıtlayıcı ve kısmen malabsorbtif bir ameliyat türüdür. Ülser %2 görülür . Dumping sendromu görülmesi , ameliyat süresinin uzun olması , uygulama zorluğu , pahalı bir yöntem olması dezavantajlarıdır .

Jejunoileal bypass ; Emilim bozucu cerrahi teknikler besinlerle temas eden bağırsak  yüzey alanını azaltmayı amaçlar. Jejunoileal bypass morbid obez hastalığında kullanılan ilk cerrahi metoddur. Taş oluşumuna bağlı böbrek yetmezliği , karaciğer hasarı , immun kompleks artriti , protein malapsorpsiyonu , diyare ,vitamin K eksikliği,vitamin B12 eksikliği görülebilen komplikasyonlardır . Postoperatif komplikasyon gelişmesi nedeniyle bu prosedür artık terk edilmiştir.                                                              

 Sleeve gastrik by pass; Incisura angularisten başlanarak mide tüpü oluşturulur , ince bağırsaklar  mideden 180 cm uzaklıktaki bölüm ile mide arasında geçişe izin verecek şekilde birleştirilir .

Ameliyat sonrası takip; Diyet programı ; 1. gün kısıtlı sıvı diyet (şeker miktarı ↓ – DS) ,  2. gün sıvı diyet verilir . İlk hafta sıvı diyette kalınır , sonraki 1-2 hafta blenderda çekişmiş yiyecekler verilir . Yumuşak gıda 3 hafta sonra başlanır . Amaç ; İyileşme süresince , poş dilatasyonunu önlemek , diyete alışmaktır. Hastaların iyileşme dönemleri uzun süreli takip gerektirir. Beslenme bozukluğu ve metabolik problemler ; Kısıtlayıcı ameliyatlarda çok düşük (Wernicke-Korsakoff ensefalopati – polinöropati) , malabsorbtif ameliyatlarda yüksek oranda görülür.

Beslenme bozuklukları ; Vit B12,Demir, Kalsiyum ,Vit D ve Çinko düzeylerinde azalmalar oluşabilir . Sıkı takip , günlük multivitamin alımları gereklidir .

Bariatrik Cerrahinin Komplikasyonları

Komplikasyon oranları cinsiyet ve VKİ’ ne göre değişmekte . Yara enfeksiyonu, kaçaklar, bağırsak tıkanmaları , akciğer embolisi , derin ven trombozu , stoma darlığı , insizyonel herni , yetersiz kilo verme başlıca aksaklıklardır.

Neden sleeve ?

İyi kilo kaybı , ek hastalıklarda düzelme,teknik olarak kolay uygulanır olması , diğer ameliyatlara çevrilebilir türden olması , başlıca avantajlarıdır .Vitamin mineral takviyesi şart değildir , pilor korunmuştur (dumping, ülser) , mezenter defekti yoktur , mide ve safra yollarına ulaşılabilir , immünsüpresifler rahat kullanılabilir.

Benzer makaleler