Obezite Cerrahisi nedir ?

Cerrahi dışı tedavilerle kilo kaybının az olması ve sonrasında tekrar kilo alınması üzerine , aşağıda belirtilen şartlar oluştuğunda cerrahi, tedavi olarak tercih edilmelidir.

Obezite Nedir ?

Obezite en basit tanımıyla vücutta sağlık için risk oluşturacak anormal veya aşırı yağ birikimidir. Morbid obezite ise hayat boyu ilerleyici, hastanın hayatını tehdit eden ve yaşam beklentisini azaltan obezite durumudur. Dünyada yaşayan 1.7 milyar obez insanın %25’i gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. Bunların 1/3’ü ABD’de olup yaklaşık %5’i morbid obez dir .

Türkiyede durum ; Avrupa’da obezite oranı en yüksek  ülke Türkiye dir. 30 yaş üzeri obezite oranı;

Erkeklerde ; % 21    Kadınlarda ; % 43    

Dünyada durum ; Her yıl ABD’de 400.000 kişi obeziteye bağlı hastalıklar nedeniyle ölmekte , prematür ölüm oranları 2 kat artmakta ve yakın zamanda önlenebilir ölüm nedenleri içinde sigaranın önüne geçerek 1. sıraya yerleşecek.

Medikal tedavinin dezavantajları ; Hastaların %95-97’si kaybettikleri kiloları 2-5 yıl içinde geri alır , kilo verme oranları az (% 4-8) , uzun dönem uygulamaları zordur ve sıklıkla bıkkınlık oluşturarak alınan önlemler terk edilir . Medikal ve cerrahi tedavi karşılaştırması ; Medikal tedavi %98 başarısız , Cerrahi uygulamalar %50 başarılı ( 16 yıllık takip sonucu ).

Cerrahi tedavi: Kilo verdirme için yapılan bütün ameliyatlar bariatrik cerrahi başlığı altında incelenir . Olası riskler ve komplikasyonlar nedeni ile sadece morbid obez hastalara uygulanır . Medikal tedaviden fayda görmeyen hastalarda tek tedavi seçeneğidir . Bariatrik cerrahinin uzun dönem (10 yıl) tedavi etkinliği kanıtlanmıştır .

BARİATRİK CERRAHİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 

  • BKİ>40kg/m2 veya BKİ>35kg/m2 ile birlikte ek hastalık olması
  • Ameliyat riskinin kabul edilir olması
  • Cerrahi dışı tedavilerin başarısız olması
  • Psikiyatrik olarak stabil durumda olmak
  • Alkol ve ilaç bağımlılığı olmaması, şarttır .
  • Hastanın iyi motivasyonda olması
  • Ameliyat ve sekellerini iyi biliyor olması sağlanır
  • Cerrahinin getireceği yaşamı engelleyecek medikal problemlerin olmaması
  • Kontrolsüz psikotik ve depresif bozukluğun olmaması
  • Aile ve çevre desteğinin tam olması gerekli diğer koşullardır.
Cerrahi Tedavi Kimlere Yapılamaz ?

Madde bağımlılığı , tedavi edilmemiş psikiyatrik bozukluk öyküsü olanlar , anestezi için riskli hastalar , yakın zamanda hamilelik planlayan hastalar(%80 doğurgan çağda bayanlar), mental retardasyon , Crohn hastalığı tespit edildiğinde ameliyat yapılamaz .

Ameliyat Öncesi Hazırlık

Tıbbi değerlendirme ve  fizik muayene yapılır. Diyabet , hipertansiyon , uyku apnesi , reflü , ilaç kullanımı , geçirilmiş ameliyatlar sorgulanır . Tam kan, EKG, akciğer grafisi , KC fonksiyon testleri , BUN , Kreatinin , tiroid fonksiyon testleri , gebelik testi uygulanır , hepatobilier USG tetkik yapılır . Yapılması gereken konsültasyonlar ; Kardiyoloji, endokrinoloji, göğüs hastalıkları , psikiyatrik değerlendirme .

Benzer makaleler