Tırnak Batmaları ve Tedavi Seçenekleri

Kadınlar  ve erkeklerde  görülme sıklığı farkı olmayan bu hastalık , şehirli yaşamın artmasıyla hayat kalitesini , günlük aktiviteyi önemli ölçüde etkileyen ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Hastalık oluşumunda temel etken ;  Sert tırnak dokusunun çevre yumuşak doku olarak adlandırılan tırnak çevresi dokuya yaptığı aşırı basınç ve rahatsızlıktır. Bu durum tırnak dokuda oluşan sertleşme, kabalaşma ,  aşırı kıvrım oluşumu gibi sebeplerle oluşabildiği gibi yumuşak dokunun şişerek tırnağa doğru ilerlemesi şeklinde de gelişebilir.

Tırnak Batması Oluşumunda Görülen En Sık Sebepler

Dar ve sivri burunlu ayakkabı seçimleri, yanlış tırnak kesimi, genetik yatkınlık olarak yorumlanan parmak ve tırnak yapısı, hamilelik, aşırı kilolu olma durumu, hızlı büyüme dönemi, tırnak üzerinde oluşan akut ve kronik travmalar olarak özetlenebilir. Tırnak yapısını bozan mantar enfeksiyonları da  tırnakta aşırı kalınlaşma ve tırnak yatağında bozulma oluşturur ve tırnak batmalarının sebebi ve tedavi edilmesi gereken iki hastalık varlığına sebep olur. Bir başka tanımlama ise 1. Tırnak yapısı normal ve sadece genişliği fazladır, 2. Tırnak yapısı bozulmuş ve dokuya baskısı artmıştır, 3. Tırnak bütünüyle normal  fakat tırnak çevresi yumuşak dokuda irileşme , şişme gibi sebeplerle oluşur. Klinik sınıflama hem hastalığın tanımlanmasında hem de tedavi seçiminde önemlidir.

Hastalığın Dönemleri Ve Şiddeti Şöyle Sınıflanabilir ;

  • Evre 1. Sadece batma bölgesinde ağrı
  • Evre 2. Ağrıya kızarıklık ve hafif şişlik eklenmiş
  • Evre 3. Bu bulgulara ek olarak kırmızı renkli kanamalı doku (granulasyon dokusu) gelişmiş
  • Evre 4. Batma bölgesinde kötü kokulu enfeksiyon ve parmağa yayılan şişlik kızarıklık durumudur

Hastalığın doğru evrelemesi doğru tedavi seçimi ve kesin tedavi açısından önemlidir. Fizik muayene teşhiste genellikle yeterli olmakla birlikte ileri evrelerde ek radyolojik çalışmalar yapılmalıdır.

Tedavi Seçenekleri

Temel olarak hastalığın evresine göre seçilmeli ve titizlikle uygulanmalıdır. Evre 1 ve Evre 2 de yani , granulasyon  dokusunun henüz gelişmediği durumlarda alınan basit önlemler ve ilaç uygulamaları hastalığı geriletse de ,tekrarlama ve fayda görmeden şikayetlerde artma olasılığı oldukça fazladır. Batma sürecinin  başlangıç döneminde , hatalı ayakkabı seçiminin düzeltilmesi, tırnak kesimi sırasında yumuşak dokuya zarar vermeme, antiseptiklerle bölgenin temizlenmesi, şiş ve kızarık bölgeye buz  uygulaması, ayakların yükseltilerek istirahat ettirilmesi, enfeksiyon tespit edilen olgularda antibiotik uygulamaları, batma bölgesine bilinçsiz kurcalama alışkanlıklarının terk edilmesi, kilo verme ve hastalığa sebep olan travmalardan uzak durmak gibi önlemler alınabilir. Bebeklik döneminde basit önlemler sıklıkla işe yaradığı gibi hamilelik sebebiyle oluşan batmalarda ise sürecin sonlanması şikayetlerin gerilemesine yeterli olmaktadır. Evre 3 ve Evre 4 hastalık hallerinde ise sıklıkla cerrahi tek seçenek olmaktadır. Cerrahi uygulamanın başarısı ise ,hastalığı iyi tanımlayıp ,etkili ve yeterli cerrahi uygulamayı gerektirir.

! Sadece tırnak çekmek , asla tercih edilmemesi gereken yetersiz bir müdahaledir.  ! Uygulanan cerrahi metod hastalığı tamamen iyileştirmeli ve tekrarını önlemelidir  ! Kolay uygulanmalı ve iyi kozmetik sonuç vermelidir.

İş kaybı ve öz bakıma engel  olmamalıdır. Bu başlıklar göz önüne alındığında  lokal anestezi ile hiç ağrı duymadan 5_10 dakika  sürede küçük bir kesi ile tırnakta batma oluşturan kısmi tırnak çıkarma, oluşan kanamalı granulasyon dokusunun tam olarak temizlenmesi ve tekrarın önlenmesi açısından batma oluşturan tırnağı üreten kök bölgesinden 2,3 mm lik kısmın çıkarılması ve hiç dikiş koymadan bu sayede mükemmel kozmetik sonuç elde etmeye yönelik  cerrahi işlemin; Yapılan büyük serili bilimsel çalışmalarda halen en doğru metod olduğu ispatlanmıştır. Bu konuda deneyimli ve bahsedilen orjinal tekniği başarıyla uygulama yetisi cerrahi başarısının temelini oluşturmaktadır. Cerrahiye alternatif olarak tanımlanmış bir çok teknikte yeterince iyileşme sağlanamaz, hastalık tekrar eder , uzun süren alet aparat vs. kullanımı söz konusudur .

Maddi açıdan çok külfetli ,uzun süren takip gerektiren geçici müdahaleler ne yazık ki tıbbi etikten uzak, yeterince ehil olmayan kişiler tarafından hijyenik olmayan ortamlarda uygulanmaktadır. Tırnak müdahalesi küçümsenecek , hafife alınacak bir işlem değildir. Özellikle ayak parmaklarında gelişen tırnak batmaları bu konu ile özellikle ilgilenen tecrübeli cerrahlar tarafından yapılması gereken  cerrahi işlemle kısa sürede ve tekrarlama olasılığı hiç olmadan tedavi edilmelidir. Yaklaşık 25 yıldır çok yoğun biçimde ilgilendiğim ve 6000 civarında uyguladığım tırnak müdahalesinde özellikle altını çizeceğim noktalar şunlardır.

  • Tırnak cerrahisinde çok iyi sonuç alma zorunluluğumuz vardır. Çünkü tırnak estetik kaygılarımızın olduğu ve har an kullandığımız bir organdır.
  • Tırnak cerrahisi yaparken cerrahlar mm düzeyinde işlemler yaparlar, dolayısı ile el alışkanlığı ve bu konuya özel ilgi oldukça önemlidir.
  • Tekrarını önleme konusunda yapılan işlemler aslında tek tiptir. Başarıyı etkileyen işlemi yapan cerrahın tekniği ve elde ettiği beceridir.
  • Tırnak cerrahisi sonuçları doğru teknik ve iyi takip uygulanan hastalarda mükemmeldir. Hiç bir kalıcı araz bırakmadan tam olarak iyileşme sağlayan tek metoddur.