İnce Bağırsak Hastalıkları

İnce Bağırsak Hastalıkları

En sık rastlanılan hastalık türü mekanik etkenlerden kaynaklanan bağırsak tıkanıklıkları yani ileus lardır . Tıkanıklığın ince bağırsaklarda  sık  görülme nedenleri  ; İnce bağırsakların lümenlerinin dar oluşu, uzunlamasına yapıda organ oluşudur . En sık tıkanıklık sebebi   geçmişte yaşanmış  herhangi bir karın ameliyatı sonrası bağırsaklar arasındaki yapışıklıklar veya karın duvarındaki fıtıklardan dolayı meydana gelen bağırsak sıkışmalardır . İnce bağırsak hastalıklarını en aza indirgemek için karın ameliyatları sonrası gelişen yapışıklıkların önlenmesini amaçlayan pak çok çalışma , araştırma  yapılmış olsa da  tıkanıklık sonucu bağırsaklarda meydana gelen hastalığın önüne geçilmede henüz kesin bir başarı sağlanamamıştır . Hastalık oluşturan diğer mekanik etmenler ise parazitlerin oluşturduğu yumaklar , bezoar  adı verilen lif ve yabancı cisim toplanmaları  , bağırsakların birbiri içine geçerek oluşan invajinasyon tipi hastalıklardır .

Enfeksiyon sebebiyle bağırsak  duvarında gelişen beslenme bozukluğu ve sonrasında bağırsak duvarında delinme, karın bölgesine alınan künt ve keskin travmalar sonucu oluşan delinme ve kopmalar, bağırsak duvarına yeterince kan gitmemesi sonucu oluşan beslenme bozuklukları genellikle akut batın adı verilen ağır ,acil cerrahi müdahale gerektiren yakınmalara sebep olur. İnce bağırsak hastalığı olan hastalarda ; Yaygın bir şekilde bulantı ve kusma, karın ağrısı, huzursuzluk, gözlenir. Bu hastalık sürecinde hastalarda, birkaç kez dışkılama olsa da hastaların karınları şişer ve gaz çıkaramaz duruma gelirler. Kan değerlerinde değişiklik oluşur, ateş yükselebilir genel durum bozulur . Hasta da  bulgular hızla sepsis adı verilen hayati hastalık tablosuna doğru değişir.

İnce Bağırsak Hastalıkları Belirtileri

Aralıklı, kramp tarzında ve sırta vuran bir ağrı hastaların %75-80’inde görülür. Karın duvarında meydana gelen fıtıklarda şişme ve eski haline gelememe fiziki muayenede tespit edilir. Ani başlayan karın ağrıları ,tipik olarak kramp tarzındadır.İnce bağırsaklarda meydana gelen tıkanıklık sonucunda bağırsakların sindirim işlevini sağlıklı bir şekilde yapamaması gözlenir. Aşırı iştahsızlık ,aşırı kilo kaybı bulguları sık rastlanan diğer belirtilerdir. Ancak karın ağrısı sadece karın  içi organlarından kaynaklanmayabilir. Örneğin böbrek taşına bağı olarak ortaya çıkan ağrı da karında hissedilebilir ya da bir kalp krizinin ilk belirtisi karın ağrısı olabilir. Akut karın ağrısı her zaman vakit geçirilmeden hekime başvurmayı gerektiren bir durumdur.

İnce Bağırasağın Tümöral  Hastalıkları  ve Tedavileri

Benign tümörler : Leimiyom, adenom, fibrom, hemanjiom, lenfanjiom, lipomlardır. Adenomlar en sık görülen benign neoplazilerdir. Villöz, tubuler ve tubulovillöz adenomlar ile Brunner bezi adnomları sayılabilir. Adenomlar Crohn hastalığı hariç en sık duodenumda yerleşir. Crohn hastalığı ise en sık ileumda yerleşir. Adenomlar  kanama, invajinasyona bağlı obstrüksiyon belirtilerine neden olabilirler . Semptomatik olurlarsa mutlaka cerrahi olarak tedavi edilmelidirler.

Malign Tümörler Ince Bağırasklarda Oldukça  Az  Görülür. Nedeni ?

Hızlı transit (temas süresini kısaltır) , epitel hücrelerinin hızlı yaşam döngüsü , içeriğin sıvı  oluşu (karsinojenleri dilüe eder) , içeriğin alkali  oluşu, duvarda yüksek Ig A , düşük bakteriyel içerik etkilidir.

Sarcoma (Gastro intestinal stromal tümör-GİST) : Nöroendokrin sistem tümörüdür . Tanımlayıcı özelliği hücrelerde tirozin kinaz KİT reseptörü ekspresyonudur. En sık lokalizasyonu %60-70 mide olup ikinci en sık ince bağırsaklarda görülür (%25-35). Daha çok leiomyosarkoma tipindedir . Anjiosarkom tipi nadirdir .Genellikle önce kanama sonra obstrüksiyona neden olur. Lieberkühn kriptalarındaki enterokromafin hücrelerinden gelişir . Karsinoid tümörler ise ince bağırsakta gelişen diğer bir tümör tipidir . Kanser olmadan metastaz yapabilirler.%60-80 ileum-appendikste (orta bağırsak karsinoidleri ) (Yüksek serotonin salınımı) .%10-20 kalın barsakta  . Geri kalan da mide-duod . (ön bağırsak karsinoid) . En nadir olarak özefagus ve pankreasta görülür. Tedavide temel prensip önce cerrahi ile kitleleri tamamen yada olabildiğince çıkarmak,sonrada kemoterapi uygulamaktır.

İnce Bağırsak Hastalığı Sonucunda Yapılması Gerekenler

İnce bağırsak tıkanıklığı olan hastalarda hızla damar yolu ile sıvı vererek hastaların sıvı ve elektrolit ihtiyaçları karşılanır. İnce bağırsaklarda meydana gelen tıkanıklığın sebebini bulmaya çalışmak gerekir. Eğer ince bağırsaklarda boğulmuş bir fıtık söz konusu ise hastayı vakit kaybetmeden ameliyata almak gerekir. Sonuç olarak ince bağırsaklarda ameliyata bağlı bir yapışıklık düşünülüyorsa, ameliyat için acele edilmemelidir. Bu süreçte hastalar mümkün olduğunca izlemeye alınır ve beslenme damar yoluyla yapılmalıdır. İnce bağırsak hastalığı yaşayan hastaların büyük bir kısmı 24-48 saat içinde gaz çıkarmaya başlarlar. Bu sayede yeni bir ameliyata ihtiyaç duyulmaz. Hastanın durumu iyiye gidiyor diye sık takibi ihmal etmemek  ve karşılaşılan kötü progres  için mutlaka acil girişim gerekir. Bazı zamanlarda gaita ile  kanama olabilir. Belirtilerin bu hastalıklara özgü olmaması hastalığın teşhis edilmesinde çoğu zaman gecikmelere sebep olabilmektedir. Sıklıkla  hastaların sadece yarısında ameliyat öncesinde tanı konulabilmektedir. Diğer hastaların ince bağırsaklarında meydana gelen  hastalık hali eksploratif laparotomi, yada skopik olarak yapılan operasyonlar sırasında teşhis edilir. Ameliyatta bağırsaklar serbestleştirilerek geçiş garanti edilir, mümkün olduğunca  az travma ve kanama ile karın kapatılır.

Benzer makaleler