Obezite Okulu – Giriş

Obezite Okulu “çağın hastalığı” olarak kabul edilen bu ciddi halk sağlığı sorununu derinlemesine fakat anlaşılır biçimde irdelemek amacıyla oluşturulmuştur.Değerli okurlarımızın KATKI VE YÖNLENDİRMELERİ ile her gün yenilenmeyi ve güncel bilgilerle desteklenmeyi amaçlamaktadır.

Obezite hastalığını daha iyi tanımlamak ancak multidispliner yaklaşım gerektirir.Bu amaçla genel cerrahi prensipler yanında çok ilgili olduğunu bildiğimiz endokrinoloji , göğüs hastalıkları , kalp ve damar hastalıkları , psikiatri dallarında uzman hekimlerin konuyla ilgili görüş ve önerilerini de sizlerle paylaşmayı gerekli görmekteyim.

  • OBEZİTE VE KALP – KARDİYOLOG GÖRÜŞÜ 

Obezite ile kardiyovasküler hastalık arasındaki ilişki karmaşık olup sadece hipertansiyon,dislipidemi ve tip 2 diyabet gibi standart risk faktörlerinin varlığı ile sınırlı değildir . Obezite , subklinik inflamasyon ,endotel disfonksiyonu ,artmış sempatik tonus,aterojenik lipid profili,artmış trombojenik faktörler ve obstrüktif uyku apnesi gibi birçok hastalık mekanizması yoluyla kardiyovasküler hastalığa sebebiyet verebilir.Tüm olarak düşünüldüğünde ,fazla kiloluluk ve obezite koroner arter hastalığı ,kalp yetmezliği,ve kardiyak sistem üzerine etkilerinden dolayı ani ölümüde içeren birçok kardiyak komplikasyona yatkınlık oluşturur.

  • OBEZİTE AKCİĞER HASTALIKLARINI ARTTIRIYOR !  GÖĞÜS HASTALIKLARI DOKTORLARININ YORUMLARI ;

OBEZİTE AKCİĞER FONKSİYONLARININ AZALMASI YÖNÜNDE ETKİ EDER !

Obezite akciğerlerimizi olumsuz yönde etkileyerek ,solunum kas kuvveti ve diğer akciğer fonksiyonlarımızı azaltır . Eforla olan nefes darlığı sık bildirilen bir yakınmadır . Obez kişiler özellikle ameliyat öncesi  ve sonrasında akciğer kompolikasyonları ile karşılaşabilirler.

Obezite aynı zamanda obstruktif uyku apne sendromuna(OSAS) en sık neden olan faktörlerden biridir.

Uyku kliniklerinde değerlendirilen OSAS ’ ı olan hastaların%60-90’ında beden kitle indeksi 28kg/m2 den fazla olan obezite mevcuttur . Tüm vücuttaki toplam yağ miktarına kıyasla gövdenin üst kısmında toplanan yağ miktarı OSAS için çok daha önemlidir . Birçok çalışma kilo kaybı ile OSASın genellikle geriledeğini göstermiştir.

  • OBEZİTE HİPOVENTİLASYON SENDROMU(OHS)

Obezite ,oksijen azlığı , hiperkapni dediğimiz arter kanında co2 fazlalığı , nefes darlığı,uykululuk ve sağ kalp yetmezliği ile karakterli bir hastalıktır . Burwell ve arkadaşları bu hastalara bir film karakteri ile temsil edildiği için filmin adıyla’’ pickwickian sendromu ‘’terimini kullanmışlardır . Tıptaki ilerlemelerle bu hastalık halinde kullanılan tedavi seçenekleride arttığı için OHS’lu hastaların erken tanı alması önemlidir . Tedavinin zamanlaması ve gerekli durumlarda obezite tedavisi ile kombine edilmesi başarıyı arttırdığı gibi hasta kaybınıda azaltmaktadır.

Benzer makaleler