Meme Kanseri Tedavisi

Erken teşhis konusunda oluşan  bilinç ve tanıda kullanılan teknik ilerlemeler  meme kanseri tedavisinde önemli gelişmelere olanak sağlamıştır. Yeni tedavi seçenekleri ile hastalığın yönetimi , tedavisi daha kolay ve başarılı hale gelmiştir. Meme kanseri tedavisinde öncelik memenin tedavisi ile beraber korunmasına yönelik  uygulamalardır. Erken evrede yakalanan meme kanserinde meme kaybı olmadan, gelişmiş tekniklerle hastalık yayılımı önceden tespit edilerek önlem alınıp ve tümöre direk olarak müdahale edilmektedir. İleri evre meme kanserinde memenin cerrahi ile alınması söz konusu olduğu durumlarda plastik cerrahi teknikleri ile meme rekonstrüksiyonu (yeni bir meme) yapılabilmektedir.

Meme kanseri tedavisi hastanın hangi evrede olduğuna bağlı olarak değişir. Evre 0 ’da ameliyat sonrası kemoterapi tedavisine gerek duyulmamaktadır. Çoğu zaman radyoterapi de tedaviye eklenir. Evre 1 ve 2 ‘de kitle küçük olduğu için önce ameliyat ardından kemoterapi uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir. Evre 3 ’te önce kemoterapi tedavisi uygulanır ardından hasta ameliyata alınır. Evre 4 ’te ise eğer kanser vücudun çok fazla bölgesine yayılmadıysa cerrahi düşünülebilir. Ancak kanser yayılımı fazla ise sadece ameliyat kesinlikle önerilmez. Sadece kemoterapi ve bazen radyoterapi tedavisi uygulanır.

Meme Kanseri Tedavi Yöntemleri :

Cerrahi YöntemlerMeme kanseri cerrahisinde öncelikle amaç, tümörün geride kalmayacak şekilde memeden uzaklaştırılması ve koltuk altına yayılım gösteren olgularda lenf bezlerinin tümüyle alınmasıdır.

  • Basit Mastektomi : Bu işlem, total mastektomi olarak da adlandırılır. Meme uçları dahil tüm meme alınır, ancak koltuk altı lenf bezleri veya memenin altındaki kas dokuları alınmaz. Günümüzde çok fazla tercih edilmeyen bir yöntemdir. Ancak ileri evre kanserlerde ve hastanın tercihi üzerine yapılmaktadır.
  • Cilt Koruyucu Mastektomi :  Meme dokusu tamamen alınırken cilt ve cilt uzantıları olan meme başı korunur. Cerrahi sırasında meme yeniden yapılandırılabilir. Bu işlem sırasında memeye hastanın kendi dokusundan yada sentetik protezler uygulanabilir. Memenin üstündeki derinin çoğu (meme ucu çevresi ve meme ucu dahil) dokunulmadan bırakılır.
  • Radikal Mastektomi : Bu geniş çaplı operasyonda tüm meme, koltuk altı bezleri ve meme altındaki pektoral (göğüs duvarı) kaslar alınır. Radikal mastektomi, geçmişte oldukça sık kullanılmış olan bir yöntemdir.

Meme Koruyucu CerrahiGünümüzde sıklıkla uygulanan cerrahi seçenektir. Meme kanseri erken teşhis edildiğinde daha çok memenin etkilenmiş kısmı alınır. Ancak, alınacak kısım tümörün büyüklüğüne, yerine ve başka diğer faktörlere bağlıdır. İlk uygulandığı yıllarda tümör büyüklüğü 2 cm ile sınırlanırken artık uygun

olan kanser hastalarında 5 cm lik kitlelerde dahi meme koruyucu cerrahi yapılmaktadır.

  • Lumpektomide , sadece memedeki kitle ve etrafındaki dokular alınır.  Radyoterapi, lumpektomiden sonra uygulanan bir tedavi yöntemidir . Hastaya adjuvan kemoterapi de verilecekse, genellikle kemoterapi tedavisi tamamlanana kadar radyoterapi geciktirilir.
  • Kadranektomide , memenin dörtte biri alınır. Cerrahi sonrası genellikle radyoterapi verilir. Yine bu yöntemde de, kemoterapi verilecekse radyoterapi geciktirilir.

Lenf Bezi CerrahisiMeme kanserinin koltuk altı lenf bezlerine yayılımını belirlemek için bir veya birden fazla lenf bezi alınarak mikroskop altında incelenir. Bu inceleme, kanserin evrelenmesi, tedavi şeklinin ve sonuçlarının belirlenmesi için önemlidir. Lenf bezlerinde kanser hücreleri bulunursa, kanserin kan dolaşımı yoluyla vücudun diğer bölgelerine yayılmış olma şansı yüksektir. Koltuk altındaki lenf bezlerinde kanser hücrelerinin varlığı, cerrahi sonrası eğer gerekli görülürse ne tür bir tedavi uygulanacağına karar verilmesinde önemli bir rol oynar.

Radyoterapi TedavisiMeme kanserinde radyoterapi ile ameliyat sonrası koltukaltı ve meme bölgesine verilen ışınla, kalma olasılığı olan kanser hücrelerini yok etmeye hedeflenmektedir. Meme kanseri tedavisinde radyoterapi, memenin kalan dokusunu korumak amacı ile özellikle yenileme riski yüksek olan hastalarda ve meme koruyucu cerrahi yapılan hastalarda uygulanır.

İlaç Tedavileri :

  • Kemoterapi ; Meme kanserinde kemoterapi çoğunlukla cerrahi sonrası uygulanır. Ameliyat sonrası herhangi bir kanserli hücre kalmamasına rağmen koruyucu bir önlem olarak bir süre daha kemoterapi tedavisi devam edebilir.
  • Hormonoterapi ; Hormon tedavisinin amacı, kadın hormonlarına duyarlı meme kanseri vakalarında kanser hastasının hormon miktarını azaltmaktır. Östrojen hormonuna duyarlı olan bazı kanser hücreleri, daha hızlı büyür ve çoğalır. Bu tedavi yöntemi, östrojen etkisini ortadan kaldırarak kanserin gelişmesini önler.
  • Akıllı Tedaviler ; Meme kanseri, farklı tedavi stratejileri ile bireye ve tümöre özgü tedavi gerektiren bir hastalıktır. Eskiden klasik kemoterapi ilaçları ve hormon tedavileri dışında seçenekler bulunmazken günümüzde daha yeni ve daha etkin kemoterapi ilaçları, damardan ve ağızdan hap şeklinde alınabilen hedefe yönelik akıllı ilaçlar ile yeni hormonal tedavi ilaçlarının birlikte kullanımı başarılı sonuçlar getirmektedir.

Benzer makaleler