Meme Kanseri Tanısı Nasıl Konulur ?

Tanı koyma süreci  hastanın kendisini  periyodik olarak kontrol etmesi,meme dokularında oluşan değişikliği erkenden farketmesi ile başlamalıdır.Başvurduğu uzman hekim tam ve ayrıntılı fizik muayene ile hastanın kanser açısından riskini belirlemelidir. Koltuk altı dahil her iki meme oturur ve yatar pozisyonda muayene edilmeli ve muayene sistemik kontrol yapılarak tamamlanmalıdır. Ele gelen kitlesi,meme başı akıntısı olan,yada memesinde tanımlanması gereken değişiklik tespit edilen her hasta ileri görüntüleme metodları ile incelenmelidir.

Ultrasonografi ile her yaşta inceleme yapılabilir. 25 yaş ilk inceleme için önerilen dönemdir. Uygulaması kolay,ucuz ,istenildiği sıklıkla yapılabilen ,radyasyon riski olmayan yaygın tarama metodlarından biridir. Özellikle lezyonların boyutunu ve kistik-_solid ayrımını yapmada ,sık aralıklarla takip etme durumunda tercih edilir. Sıklıkla mamografi tetkikini tamamlama amacıyla yapılmalıdır.

Mamografi temel tarama metodudur. Yüksek derecede riski olmayan hastalarda 41,42 yaşları ilk mamografi tetkiki için uygundur.İlk mamografi mutlaka saklanmalı ve ilerideki incelemeler  için referans olmalıdır. Kitle tespit edilen hastalarda kitlelerin kanser belirtisi olan mikrokalsifikasyon içerip içermediği tespit edilir. Aile öyküsü yada takip edilmesi gereken lezyonu olmayan hastalarda iki yıllık aralıklarla inceleme yapılması önerilmektedir.

Meme MR günümüzde daha sık baş vurulan ve ileri tetkik şansı tanıyan görüntüleme metodudur. Kontrast madde adı verilen ve hastalıklı dokularda tutulan ilaç uygulanarak yapılır. Kitlelerin kanser olma risklerini,ufak boyutlu kitlelerin varlığını,memede tespit edilen kanser kitlelerine eşlik eden ek lezyonların varlığını ortaya koyma avantajları vardır. Meme bölgesini komşu organlarla birlikte kesitsel olarak inceler. Böylece varlığı tespit edilen kanser dokularını çevre dokulara olan yayılmalarını ortaya koymakta faydalıdır.

Bilgisayarlı Tomografi memedeki lezyonlar yanında göğüs kasları, koltukaltı lenf dokuları,komşu kemik yapılar incelenmek istendiğinde tercih edilir. Göğüs ve karın bölgeleri de incelenerek metastaz adı verilen kanser hücrelerinin yayılımı araştırılır.

PET-CT  meme kanseri tanısı konulan hastalara vücudun diğer bölgelerine olabilecek yayılımları tespit etme avantajı sağlar.Tespit edilen yayılım bulgularına göre hastalığın tedavisi planlanır.

İğne biopsileri radyolojik olarak şüphe oluşturan kitlelerin kanser dokusu içerip içermediklerini anlamak açısından en güvenilir ve en kestirme yoludur.İnce,kalın yada tru-cut adı verilen tipleri olan iğnelerle direkt olarak kitleden doku örnekleri alınır ve ayrıntılı patolojik araştırma fırsatı oluşturur.Yapılan biopsinin  tanı koyma başarısı %98 civarındadır. Kanserli kitleden  biopsi sırasında bulaşma,dokulara hücre aktarımı konusunda kuvetli delilller halen tespit edilmemiştir.

Eksizyonel , insizyonel biopsiler sıklıkla meme cildinde bulguları olan hastalarda, hastalıklı dokudan büyükçe örnek almanın gerekli olduğu hallerde uygulanır.Geçmişte sıklıkla uygulanan açık biopsi teknikleri artık daha az kullanılmaktadır.

Benzer makaleler