Meme Kanseri ile ilgili Genel Bilgi

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Yaklaşık olarak 8 kadından biri, hayatının bir döneminde meme kanseriyle karşılaşıyor. Diğer taraftan erken evrede yakalandığında meme kanseri artık tedavi edilebilir bir hastalık konumundadır. Meme dokusundaki süt kanalını oluşturan ve süt yapıcı hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmasıyla ortaya çıkar.20 yaşından sonra ayda bir kez her kadının  kendini muayene etmesi, yılda bir kez doktora muayene olması ve  yaşa göre seçilen görüntüleme tetkikleri erken teşhiste büyük önem taşıyor.

Meme kanseri kadınlarda görülen kanserlerin %35’ini oluşturuyor. Kadınlarda tüm kanser hastalarının ise %20’sini oluşturuyor. Meme kanseri kadınlara oranla erkeklerde çok nadir görülmektedir. Ancak hastalık geliştiğinde seyri kadınlarda görülen meme kanserine göre daha hızlı ve kötüdür. Her 100 meme kanserinin 1’i erkeklerde görülmektedir. Meme kanserinin sebebi halen tam olarak bilinmese de genetik özellikler, beslenme şekli, sosyo-ekonomik koşullar, regl yaşı,doğumlar, doğum kontrol hapları gibi birçok faktörden bahsedilebilir.

Meme kanserinin görülme sıklığı yaş ilerledikçe artar. En çok 50-70 yaş aralığında görülen meme kanserinde risk ailede meme kanseri öyküsü bulunduğunda artmaktadır. Anne ya da kardeşte meme kanseri görüldüğünde hastalığın riski 3 kat artar. Bu nedenle aile hikâyesinde meme kanseri olan kişilerin kontrollerini özellikle 40 yaş ile birlikte sık sık yaptırmaları gerekmektedir. BRCA1 ve BRCA2 genlerinde mutasyon var olan kişilerin hem meme hem de yumurtalık kanserine yakalanma ihtimali riski yüksektir. Menopoz sürecinde 5 yıldan fazla hormon ilacı kullanmak da meme kanseri riskini artıran faktörlerden biridir.

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ ;

 • Memede Kitle : Meme kanseri, meme dokusu içinde süt kanalları içerisinde oluşan kanser hücreleridir. Meme kanserlerinin yüzde 80’i invaziv duktal karsinomdur. Invaziv duktal karsinom, meme kanserinin süt kanallarında ortaya çıktığını gösterir. Meme kanserinin yüzde 20’si de invaziv lobüler karsinomdur. Bu türde ise meme kanseri süt kanallarında değil süt bezlerinde gelişir. Meme kanserine neden olan hücrelerin çoğalması ve büyümesi uzun zaman alır. Yaklaşık olarak 10 yılda 1cm3 büyüklüğe erişir. Ancak çoğadıktan sonra hücreler lenf ve kan yoluyla vücudun diğer organlarına yayılabilir. Meme kanserinde en önemli ayrıntı kanserin kan ve lenf yolu ile diğer organlara yayılmadan tanını konmasıdır. Bu aşamada konulan ve erken olarak isimlendirilen  tanı ile başarılı  tedavi oranı çok yüksektir. Bu nedenle meme kanserinde erken teşhis çok önemlidir.
 • Ele Gelen Kitle Kansermidir ? Kadınların tümü, hayatlarının herhangi bir döneminde memelerinde sertlikler,kitle adı verilen değişiklikler fark ederler. Böyle  durumda akla ilk olarak kanser gelir. Meme kanseri belirtileri arasında en sık rastlanılan bulgu memede kitle ele gelmesidir. Bu kitlelerin büyük bir kısmı iyi huylu tümörlerdir. Bununla birlikte, memede bir kitle ele geldiğinde, mutlaka araştırılmalıdır.

Memede ele gelen kitle en geniş anlamda 2 farklı yapıdan biri olabilir. Kitle, içi sıvı yada kan ile  dolu bir kese olabilir. Bu duruma kist diyoruz. Kistler genellikle adet zamanları daha da büyür ve ağrılıdırlar. Özellikle menopoz öncesi 40 lı yaşlarda daha sık görülür. Basit kistler meme kanseri belirtileri arasında yer almazlar. Meme kanseri belirtisi olabilecek kitleler, içi farklı bir doku ile dolu oluşumlardır; bunlara da solid kitle denir.

Bu iki farklı yapıyı ayırmanın en iyi ve en etkili yolu kitlenin ultrason ile incelenmelidir.

 • Memede Kist Hastalık ; Kistler genellikle memenin iyi huylu tümörleridir. Büyüklükleri  birkaç milimetre ile birkaç santimetre arasında değişiyor. 25 yaş altındaki kadınlarda seyrek, menopoza yaklaştıkça kadınlarda daha sık görülüyor. Kistlerin içi iğne ile boşaltılarak elde edilen  sıvı incelenebilir. Eğer kanlı bir sıvı içeriyorsa, kistin ameliyatla çıkartılıp incelenmesi gereklidir. Menopoz sonrası hormon tedavisi gören bir kadında kistik lezyon ortaya çıkmışsa, içerdiği sıvı kanlı olsun veya olmasın patolojiye gönderilerek incelenmesi önerilmektedir. Kist iğne ile boşaltıldıktan sonra 4-6 hafta içinde tekrar ediyorsa, ameliyatla çıkartılması önerilebilir. Ayrıca kistin bir kısmı, solid dediğimiz meme dokusundan farklı bir yapı içeriyorsa, yine kistin ameliyatla çıkartılması gereklidir.
 • Solid (katı) Kitle ; İçeriği sıvı olmayan, farklı hücrelerle dolu  kitlelere solid kitle diyoruz. Solid kelimesi katı anlamına geliyor. Solid kitlelerin kanser olma olasılıkları kistlere göre daha yüksektir. Genç bir kadının memesinde saptanan solid bir kitlenin kanser olma olasılığı yüksek değildir: Yaş ilerledikçe kanser olasılığı artar. 40 yaş üzerindeki bir kadının memesinde saptanan solid bir kitle, aksi ispat edilene kadar meme kanseri belirtisi olarak kabul edilir ve bu nedenle mutlaka araştırılması gereklidir. Memede saptanan kitle, mamografi ve ultrasonla değerlendirilerek kanser olma olasılığı araştırılır. Bu yöntemlerle kesin teşhis koymak mümkün değil. Ancak kitleden alınan parçanın patolojide incelenmesiyle kesin tanı konulur.Memedeki yaygınlığı veya diğer türden kanser hücreleri içerip içermedğini araştırmak gerektiğinde meme MR tetkiki uygulanır.
 • Meme Derisinde Kalınlaşma, Portakal Kabuğu Görüntüsü ; Memede kitle olmadan, doğrudan meme derisinde bazı değişikliklerde meme kanseri belirtileri arasında sayılır. Meme derisi bir bölgesinde kızarıklık, kalınlaşma, portakal kabuğu gibi yer yer çekintilerin ortaya çıkması, meme kanseri belirtisi olabilir. Meme derisinde böyle değişiklikler fark edildiğinde derhal uzman hekime baş vurulması gereklidir.
 • Meme Başında Kalınlaşma, Kızarıklık veya Yara Olması ; Meme başındaki değişiklikler de bazen meme kanseri belirtisi olabiliyor. Özellikle meme başı çevresinde ortaya çıkan kızarıklık, yara gibi değişiklikler memede bir kitle olmasa bile meme kanseri belirtisi olabilir.
 • Memede veya Meme Başında İçeri Doğru Çekinti Olması ; Kadınlarda çocukluk döneminden itibaren her iki meme başı da içe çekik olabiliyor. Bu durum  herhangi bir hastalık anlamına gelmiyor. Bu gibi yapısal bozukluklar kozmetik amaçlı olarak, yani sadece görünüm açısından ameliyatla düzeltilebiliyor. Meme kanseri açısından önemli olan, tek memenin başının son zamanlarda içeri çekilmesi. Böyle bir durumda mutlaka hekiminize başvurmanız gerekiyor.
 • Meme Başı Akıntıntısı ; Meme başından farklı zamanlarda çeşitli türde  akıntı gelebilir. Özellikle meme başı sıkıldığı zaman sarı–yeşil arası renkte, boza kıvamında olan akıntı normal kabul edilir. Gebe olmayan kadınlarda meme başından süt gelmesi de kanser bulgusu değildir; Bu durum vücudun hormonal değişikliği ile ilgili olabilir. Meme kanseri belirtileri açısından önemli olan, akıntının meme başını sıkmadan kendiliğinden gelmesidir. Bu durum, sütyenin veya çamaşırın ıslanması şeklinde fark edilir. Özellikle akıntının koyu kahverengi, siyah veya kan rengi olması önemli. Bir de su kıvamında berrak akıntı önem taşıyor. Böyle bir durumda, meme başından gelen akıntıdan örnek alınarak laboratuarda incelenmesi gerekiyor.
 • Memenin Şeklinde Değişiklik ; Genellikle her iki meme simetrik değildir ve bir meme diğerinden daha büyük olabilir. Bu durum normal olarak değerlendirilir. Bazen memelerin genel yuvarlaklığında veya şeklinde de değişiklik olabilir. Meme kanseri açısından önemli olan, Meme başlarının pozisyonlarında değişiklik sonradan gelişen simetri değişikliğidir.Bu değişiklik, meme kanseri belirtileri arasında geç dönemde görülen bir bulgudur.
 • Meme Başlarının Pozisyonlarında Değişiklik ; Meme başlarının pozisyonlarında  değişiklik sıklıkla olabiliyor. Meme başı bir tarafa doğru çekilebiliyor. Bu da bir kanserin belirtisi olarak incelenmeye alınmalıdır.
 • Koltuk Altında  Ele Gelen Kitle ; Koltuk altında ele gelen bir kitle, birçok nedene bağlı olan bir lenf bezi büyümesi olabilir; Fakat bazen meme kanseri belirtisinin ilk bulgusu da olabilir. Bu nedenle elinizden yakın zamanlarda bir enfeksiyon geçirmediyseniz, bu kitlenin incelenmesi gerekir.

 

Benzer makaleler