Gastroözefageal Reflü Hastalığı Nedir ?

Asitli mide içeriğinin  aşırı miktarda ve sıklıkla mideden özefagusa (yemek borusuna) doğru geri kaçışı  ve yemek borusunda oluşturduğu hasara gastroözefageal reflü hastalığı denir.

Sıklığı  ve şiddeti kesin olarak tespit edilmemiş  olmakla birlikte haftada 1 -2 kez reflü sorunu yaşadığını bildiren kişiler baz alınarak yapılan çalışmalarda  toplumun yaklaşık %20’sinde görülen yaygın  bir sağlık problemidir. Gelişmiş ülkelerde sıklığı %10-30 arasında değişmektedir.Erkek ve kadın arasında belirgin bir farklılık da bulunmamaktadır. Reflü belirtileri sıkça gastrit, ülser gibi mide hastalıkları ile karıştırılsa da farklı hastalıklardır. Reflü belirtilerine sahip kişilerin en kısa zamanda uzman bir doktora görünmesi tavsiye edilir.

Hastalar göğüs kafesinin arkasında yanma(heartburn) şikayeti ile başvurabilirler. Reflü bazen yemek borusunun arkasındaki yanmanın yanı sıra ağza gıdaların ve acı suyun gelmesidir. Reflü, sıklıkla yemeklerden sonra olur.

Reflü Belirtileri Nelerdir ? Karın  üst  kısmından  göğüs bölgesine doğru yukarı yönde yayılan ve özellikle acılı,baharatlı, kızartma şeklinde hazırlanmış gıdalarla, çikolata, alkol veya meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Reflü, sıklıkla yemeklerden kısa süre sonra olur.  Hastalar  sıklıkla  kalp krizini taklit eden göğüs boşluğunun arkasında yanma(heartburn) şikayeti ile başvururlar. Ek olarak  , bahsedilen şikayetle beraber ağıza gıdaların ve acı mide suyunun gelmesi yaygın şikayetlerdendir.Yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtisidir. Boyun ağrısı,sırt ağrısı ,ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise sıklıkla görülen  diğer bulgulardır. Reflü sindirim sistemi dışındada sıklıkla belirtilere sebep olur ve öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına ,nefesin kötü komasına neden olabilir.

Reflü Nedenleri Nelerdir ?  Normal olarak yemek borusunun alt ucu ile mide girişi arasında alt özefagus sfinkteri dediğimiz kastan oluşmuş kapak benzeri   bir yapı vardır. Bu yapı  asidin yemek borusuna geri kaçmasını önleyerek midenin içinde kalmasını sağlar. Bu kapak sık aralıklar ile gevşer ve mide asidik içeriği yemek borusuna geri kaçar. Gastroözefageal reflü şikayetlerinin kökeninde yemek borusunun uzunca  süre, fazla miktarda mide asidi ile karışmış mide  içeriği ile temas etmesiyle yemek borusunun kendini koruma özelliğinin yok olması durumudur. Bu uzun süreli temas ,yemek borusunda hasara yol açar ve bu da yanma hissine sebep olur.

Reflü Tanısı Nasıl Konulur ? Hastanın hikayesi dikkatle dinlenmeli,tam bir fizik muayene yapılmalıdır. Multidispliner yaklaşımla reflü ile karışabilecek diğer sistemlere ait hastalıklar araştırılırken GÖRH e özel incelemeler de yapılır.

Gastroskopi : Endoskop ile özefagusa ve mideye girilerek  üst sindirim kanalı tümüyle incelenebilir. Beraberinde muhtemel mide fıtığı,midede oluşmuş ülser,gastrit türünden hastalıklarda tespit edilir.

Baryum Özefagus Mide Duedonum Grafisi : Hasta baryum içerken radyoloğun floroskopide baryumun aşağıya yemek borusuna ve mideye geçişini incelediği bir testtir.

Özefagus Manometresi ve PH Metre : Oluşan reflü akımlarını hafızasına kaydeden çok ince fleksibıl bir tüp yemek borusundan mideye gönderilerek buradaki basınçlar ve yukarı çıkan asit miktarı ölçülebilir.

Bilgisyarlı Tomografi : Özellikle mide fıtığı ile beraber olan hastalarda tedaviyi planlamak açısından gereklidir.

Reflü Özofagus Ülserine Sebep Olur mu ? Reflü bazı durumlarda yemek borusu ülserine  neden olabilir. Hasta hikayesi reflü hastalığını büyük oranda işaret etsede  daha ileri bulguların ; endoskopik incelemeyle ve 24 saat süreyle yemek borusuna gelen mide asidinin bir cihaz yardımıyla ölçülmesi ile reflü olup olmadığı belirlenebilmektedir. Reflüye bağlı olarak kanama, ülser, yemek borusunda delinme veya darlık gelişebilmektedir.

Reflü Hastalarında Kanser Riski ! Reflü kanser yapar mı endişesinin cevabı ise yeni uzman kontrolünden geçiyor. Reflünün halk arasındaki en korkulan komplikasyonu kanser gelişimidir. “Barrett özofagus” denilen hücresel bir dönüşüm buna zemin hazırlamaktadır. Barrett özofagus’un sıklığı reflülü hastalarda %3-20 arasında değişmektedir. Barrett özofagus’lu hastalardan yıllık kanser gelişme sıklığı ise %1 dolayındadır. Dolayısıyla yeterince tedavi edilmeyen reflü hastalarında kanser riski ciddi ölçüde vardır.

Benzer makaleler