Hipertiroidi ne demektir ?

 

Tiroid bezinin aşırı hormon üretmesi ile oluşan tablodur.Tirotoksikoz adı da verilen klinik durumda  TSH hormonu azalmış ve T3,T4 artmış tespit edilir. En sık olarak Grave’s hastalığı nedeni ile ortaya çıkar. Aşırı tiroid hormonu alımı, yaşlılık, aşırı iyot alımı, doğum sonrası dönem, kontrolsüz hormon salgılayan nodül varlığı diğer sebeplerdir. Hastalarda göz, deri ve diğer sistemlerde değişiklikler oluşabilir. Örneğin saçlarda dökülme, incelme, deride incelme ve kızarıklık gelişir. Aşırı terleme önemli bir özelliğidir. Ruhsal durum ile ilgili sorunlar ortaya çıkar, aşırı sinirlilik, duygusal durum karışıklığı, halsizlik, kilo verme, sıcağa karşı tahammülsüzlük ve kadınlarda adet düzensizliği ortaya çıkar. Erkeklerde cinsel istek artması sonradan yerini azalmaya bırakır. Fertilite sorunları oluşabilir. Çarpıntı en sık rastlanan bulgu olup tespit edilmediği durumlarda tanı gözden geçirilmelidir.

Tanı klinik muayene ve bulgular eşliğinde laboratuar çalışmaları ve görüntüleme metodları ile konur. Nadir görülen sebepler incelemelerin ilerletilmesini gerektirir.

Tanı konması son derece kolay olan Grave’s hastalığında önemli olan hastanın tedavisini iyi anlamasıdır. Çünkü her Grave’s hastası için tek doğru yoktur. Bazıları ilaç ile güvenli bir şekilde tedavi edilirken, bazıları için ameliyat kaçınılmazdır. Bir kısım hasta ise, radyoaktif iyot tedavisi ile tedavi edilir.

Kanıta dayalı tıp ve iyi klinik uygulama prensipleri doğrultusunda, ilaca karşı toleransı olmayan, ilaç almak istemeyen, ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalar için cerrahi en uygun seçimdir.

Cerrahi tedavi, genç hastalarda, ek olarak nodülü olanlarda, ilaç kullanmak istemeyen veya kullanamayan hastalarda, tiroid bezi çok büyük olanlarda (>80 gr) tercih edilir. Ayrıca Radyoaktif iyot tedavisinin başarısız olduğu hastalarda, cerrahi için iyi birer adaydır.

Cerrahi tedavi, tiroid bezinin tamamına yakınının alınması ile yapılır.Özellikle genç yaş grubundaki hastalarda nodül olmadığından emin olunarak subtotal,yada neartotal düzeyde tiroid dokusu bırakılarak operasyon tamamlanmalıdır. Ameliyatın riskleri boyun bölgesinde yapılan operasyonların genel riskleri yanında ses kısıklığı ,yutma güçlüğü, kalsiyum düşüklüğüne neden olabilmesidir. Bu komplikasyonlar yaklaşık %10-15 arasında oluşmaktadır, büyük bir kısmı 6 hafta içinde düzelmektedir. Kalıcı hasar oranı %1 civarındadır.

Ameliyat sırasında ses tellerini çalıştıran ,yutma ve ses fonasyonu üzerine etkisi olduğu bilinen  sinirlerin  tanımasına ve korumasına yarayan sinir monitorizasyon aletlerin kullanılması, istenmeyen komplikasyon oranlarını  belirgin ve anlamlı ölçüde değiştirmiş ve tiroid cerrahisini daha güvenli ve kanıta dayalı hale getirmiştir.

 

 

Benzer makaleler