Safra Kesesi Taşı Tedavisi

Safra Kesesi Taşı Tedavisi 

Safra kesesi taşı tespit edildiğinde yapılması gereken hastayı en kısa zamanda ameliyata hazırlayıp cerrahi olarak tedavi etmektir. Safra kesesi taşlarının hayati önem içeren komplikasyonları düşünüldüğünde zaman geçirmeden ileri tetkikler yapılarak hastayı biran önce bu risklerden korumak tıbbi olarak en doğru yaklaşımdır. Taşlı kese hastalarının yaklaşık %20 de ana safra kanalında da taş tespit  edilmektedir. Hastalar bu yönden dikkatle irdelenmeli ve ana safra yolunda taş tespit edilen hastalarda öncelikle ana kanalın tedavisi yani ERCP işlemi ile hasta kolesistektomi operasyonuna hazır hale getirilmelidir .Taşlı kese hastalarının operasyondan önce endoskopi ile yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağının incelenmesi  özellikle gereklidir. Hastada aynı dönemde mide yada onikiparmak bağırsağında ülser ,ağır gastrit yada tümöral hastalık olma riski vardır ve ameliyat öncesi safra kesesi taşı ile bezer şikayetler yapan hastalıklar mutlaka incelenerek ekarte edilmelidir.

Ameliyat Neden Bu Kadar Çabuk Olmalı 

Safra kesesi operasyonu ; kolesistit atağı geçirmemiş,taşı henüz çok büyümemiş, taşları kanaldan geçerek ana kanala düşmemiş,pankreatit atağı yaşamamış hastalarda yaklaşık yarım saat süren ve son derce güvenli biçimde ,oldukça az komplikasyonu olan müdahalelerdendir . Oysa hastalar eksik teşhis yada ameliyat olma konusunda çekince içine girdikçe süreç uzar ve bahsedilen komplikasyonlar er yada geç gerçekleşir ve ameliyat ne yazık ki boyut değiştirir. Gecikme sebebiyle açık ameliyat zorunluluğu artar, safra kesesi ve yollarındaki yapısal değişiklikler ameliyatı daha  zor ve riskli hale getirir. Komplike hastalarda kimi zaman safra kesesi alınamaz ,sadece taşlar temizlenir ve hastalar belli süre sonra yeniden ameliyat edilir.

Ne Tür Anestezi Ve Ne Tür Ameliyat 

Safra kesesi  taşı ve operasyon gerektiren diğer safra kesesi hastalıklarında altın standart laparoskopik  kolesistektomidir . Günümüzde %95 oranında laparoskopik yani kapalı metod ile ameliyat yapılabilmektedir. Hastaların iyileşme süreleri kısadır ,operasyon süreleri daha kısa, operasyon sonrası ağrı çok daha az,kozmetik sonuçları mükemmeldir .Operasyon genel anestezi ile yapılır .Dolayısı ile hastaların  operasyonu genel anestezi almanın daha riskli olduğu ileri yaşlara ertelemeleri son derece risklidir.

TAŞLI KESE HASTALARI İYİ İNCELENEREK BİRAN ÖNCE DENEYİM SAHİBİ EKİPLERCE LAPAROSKOPİK OLARAK OPERE EDİLMELİDİR.
Operasyonda karın boşluğuna 3 yada 4 trokar ile girilir,karın boşluğu tamamen kamera ile incelenir,safra kesesi bulunarak askıya alınır,safra kanalı ve kesye kan getiren bağlantılar bulunup kliple kapatılır ve kesilir daha sonrada safra kesesi karaciğerden ayrılarak karın dışına alınır.

Ameliyat Gerektiren Diğer Safra Kesesi Hastalıkları 

Safra kesesi polipleri ve diğer kitle oluşturan safra patolojilerinde cerrahi tedavi düşünülmelidir. Polip safra kesesinin sık görülen hastalığıdır. Büyüme ve sayısında artma ameliyat sebebi olarak görülmeli ve yukarıda bahsedilen ileri tetkikler yapılarak hasta ameliyata hazırlanmalı ve tüm safra kesesi ameliyatlarında olduğu gibi kesenin tamamı ( içeriği hiç açılamadan ) alınmalıdır. Kimi hastalarda ise safra kesinin şekli yada fonksiyon bozukluğu sebebiyle sık tekrarlayan ağrılar hastayı zor durumda bırakır. ‘Frigya başlığı’ şeklindeki yapı en çok bilinen safra kesesi yapısal bozukluğudur ve kronik ağrılar oluşturur. Hastayı iyi bilgilendirerek ve ileri tetkiklerle inceleyip  kolesistektomi yapmak başvurulan tedavi seçeneklerinden biridir.

Safra Kesesi Operasyonu Sonrası

Safra kesesi hayati organ değildir ,operasyon sonrası yokluğuna bedenimizin adapte olması yaklaşık iki ay sürer. Bu süre içerisinde safra yollarını aşırı yoracak ağır,yağlı ,yüksek kolesterol içeren yemeklerden uzak durmak gerekir .Operasyon sonrası sindirime yardım eden ilaçlar kullanılr ve adaptasyon süresi boyunca devam edilmelidir.

Benzer makaleler